درباره فلزیاب و گنج یاب

کاتالوگ فلزیاب پیشتاز

کاتالوگ فلزیاب پیشتاز

همراهان همیشگی و کاربران محترم سایت آسیا مدرن ، همان طور که میدانید.

در قسمت مقالات سایتمون درباره ی فلزیاب ها و انواع آن توضیحاتی کامل به صورت اختصاصی داده شده است.

و امروز میخواهیم درباره ی کاتالوگ فلزیاب پیشتاز برای شما توضیحاتی بدیم و اطلاعاتی را در این باره در اختیار شما قرار دهیم.

تا خرید کامل تر و بهتری را داشته باشید و با شرکت آسیا مدرن تجربیات بهتری را برای خرید خود کسب کرده باشید .

 

 

 

 

فلزیاب نویز پارازیت دیگر لوازم الکترونیکی

فلزیاب خود بطور طبیعی در زمان انتشار سیگنال یک تعداد نویز یا پارازیت را در حول محور سرجستجوگر خود ایجاد مینماید.

و دیگر لوازم ارتباطی یا الکترونیکی نیز ایجاد کننده شرایط مغناطیسی یا فرکانسی

و متقابلاً نویز ها و پارازیت ها در محدوده اطراف فلزیاب خواهد بود.

نویز و پارازیت ها غیر ضروری یا سیگنال مزاحم میتواند از دیگر منابع الکترونیکی نیز ایجاد گردد

که خود این سیستمهای الکترونیکی یک دامنه خلاء را در اطراف فلزیاب ایجاد مینماید.

که میتواند توان فلزیاب را در تشخیص هدف اصلی یا طلا یا دیگر

فلزات تعیین شده دچار بحران در تشخیص نماید یا توان فلزیاب را کاهش دهد

 

 

 

کاتالوگ فلزیاب پیشتاز

کاتالوگ فلزیاب پیشتاز

 

 

مگنتومتر یون یاب فلزات غیر مغناطیس غالب

فلزات پارا مغناطیس یا طلا یا ان دسته از فلزات و منابع و مواد غیر مغناطیس که دارای جریان بار الکتریکی مثبت

و میدان الکتریکی مثبت هستندو در درون مولکول خود جریان بار الکتریکی منفی یا مغناطیسی قابل تشخیص ندارند

بصورت ذاتی دارای انرژی و تشعشع پایدار و ثابت میباشند.و این خود یکی از جریاناتی است که موجب میشود

این دسته فلزات یا منابع پوسیده نشوند و با وجود این شرایط بار الکتریکی منفی

یا مغناطیس زمین یا جریانات مغناطیس یا نیرو ها یا یون دیگر منابع و فلزات نیز بر این دسته فلزات غیر مغناطیس غالب نمیشوند.

و این پایداری انرژی باعث میگردد که توان بازتاب الکترونی قوی با بار مثبت در تراکم انرژی در خود داشته

و تحت تاثیر جریانات مغناطیسی یا نیروهای مضاعف یا یونی دیگر منابع در حالت مغلوب قرار نمی گیرد

و جریان نیرو طلا یا فلزات یا منابع پارا مغناطیس حالت غالب بر دیگر میدان ها و بار های الکتریکی منفی را داشته

و زمانیکه جریانات دیگر منابع با الکترون و بار مثبت و انرژی ثابت طلا یا فلزات پارا مغناطیس برخورد مینمایند

توان تغییر در ساختار مولکولی طلا و فلزات پارا مغناطیس را نداشته و ایجاد تغییرات مولکولی در طلا یا فلزات

یا منابع پارا مغناطیس شکل نمیگیردو این وضعیت رفتاری فلزات پارا مغناطیس مانند طلا موجب میگردد

که مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب رفتار واکنشی طلا یا فلزات یا منابع پارا مغناطیس یا غیر مغناطیس یا طلا را حتی

اگر مدت زیادی نیز از زمان عمر آنها گذشته باشد را تشخیص ندهند

مگنتومتر یون یاب اطمینان به مرکز هدف

مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا توان تشخیص وضعیت میدان الکتریکی طلا یا فلزات پارا مغناطیس جدید یا قدیمی را نداشته

و کلاً توان تشخیص منابع و فلزات و مواد معدنی با جریان بار الکتریکی مثبت را ندارند زیرا منابع و فلزات

بار الکتریکی مثبت دارای وضعیت مغناطیسی نشده و یون حاصله از انها مانند مغناطیس بسیار پایین است

و اطمینان به تشخیص و تعیین فلزات مغناطیسی با بار الکتریکی منفی یا یون انها

را نیز در حد متعادل نداشته زیرا نمیتواند در حالت فعل یک فلز یا هدف را با مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب تشخیص داده

تا پاسخ ان در مرکز هدف یا فلز را مورد ارزیابی قرار داده تا تفاوت مرکز فلز یا طلا یا فلزات را با نقاط دیگر

یا منابع دارای ذرات دیگر بدست آورد و با این شرایط نمیتوان به جریان واکنش مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا یا سیستمهای

که بر روی تراکم بالا از مغناطیسی یا یون پاسخ می دهند اطمینانی در تشخیص نمود و هر عاملی

میتواند دچار واکنش نماید مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب که اصلاً مربوط به طلا یا یک فلز یا هدف نمی باشد

 

 

فلزیاب طلا مرور زمان

طلا خالص یا طلا شور شده یا با دقت بالا استحصال شده که قدیمی باشد یا مرور زمان به ان در زیر زمین خورده باشد

دچار اکسید و پوسیدگی نمی شود و فلزیاب برای تشخیص طلا جدید یا طلا قدیم نیاز به یک روش کار دارد

و فلزیاب که طلا جدید را تفکیک نماید طلا قدیم را میتواند تشخیص دهد طلا میتواند تابش انرژی و جریان ذرات

خود را به اطراف داشته که در اثر مرور زمان بر روی دیگر منابع و مواد معدنی خود تاثیر گذاشته

و در این شرایط ان دسته منابع که توان ذخیره تابش طلا را داشته در فاصله دور از طلا میدان مغناطیس ایجاد مینماید

که میدان های مغناطیس دارای نویز یا پارازیت های مختل کننده میباشد و میتواند فلزیاب پالسی PI یا مگنتومتر تصویری یا مگنتی

تصویری یا تسلا تصویری یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR را دچار تغییر فاز نموده و خطا را ایجاد نماید

و به این نویز ها یا پارازیت های و میدان های مغناطیسی مختل کننده جریان نویز فریبکار یا میدان مغناطیس

فریبکار را نیز میگویند زیرا این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها را فریب می دهد

 

 

کاتالوگ فلزیاب پیشتاز

کاتالوگ فلزیاب پیشتاز

 

 

 

فلزیاب سیگنال متفاوت

هر فلز یا هدف یا طلا یا منبع و مواد معدنی در جریان ذات شکلی خود از نظر مولکولی و بار الکتریکی دارای

جریان انرژی پایدار یا غیر پایدار خود میباشد و وضعیت پایداری انرژی با بار الکتریکی ان فلز یا هدف یا طلا یا مواد و منابع مرتبط است

و ان دسته از فلزات یا اهداف یا منابع که دارای بار الکتریکی مثبت و متمایل به داشتن انرژی ثابت در مولکول خود هستند

و انرژی خود را از دست نمی دهند یک جریان انرژی پایدار را دارا هستند

مانند طلا و فلزات پارا مغناطیس این دسته فلزات جریان سیگنال بازتاب شده منظم واقعی را داشته

و برای یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب ایجاد جریان سیگنال یا بازتاب با جریان پایدار خود داشته

و تغییر در سیگنال انها وجود ندارد که این سیگنال ها که دارای بار مثبت و میدان الکتریکی با بار مثبت هستند

توسط مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا قابل تشخیص و ارزیابی نمیباشد

و فلزات مغناطیسی دچار تغییرات و پوسیدگی شده و جریان سیگنال متفاوت نسبت به وضعیت خود را میتوانند ایجاد نماید

و بعضی مواقع حتی سیگنال شبیه طلا یا فلزات غیر مغناطیس را بازتاب مینمایند که اپراتور یا کاربر با تغییر تنظیمات میتواند

این شرایط را تشخیص دهد و یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای ترشهولد سطح و حجم توان جداسازی

سیگنال های متفاوت را نسبت به سیگنال هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر داشته

فلزیاب طلا میدان مغناطیس

طلا دارای مغناطیس نمی باشد که فلزیاب بتواند با تشخیص میدان مغناطیس

یا تغییرات مغناطیسی طلا را در عمق تشخیص داده

و تفکیک نماید یا میتوان ابراز نمود فلزیاب های که تفاوت فلز با ارزش را از فلز بی ارزش

یا فلز آهنی را از فلز غیر آهنی با جریان تغییر فاز تشخیص می دهد

نمی تواند در عمق طلا را مشخص نماید و طلا در اثر ایجاد میدان الکتریکی و تابش ذرات الکترونی و انرژی خود

به اطراف میتواند میدان های مغناطیسی را پدید آورد که این میدان ها مغناطیسی از مرکز طلا دورتر شکل میگیرد

و میتواند نویزها و پارازیت های را شبیه به مرکز طلا شکل دهد که کار فلزیاب پالسی

یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر تصویری یا مگنتی

تصویری یا تسلا تصویری را با خطا در تشخیص روبرو نماید

 

فلزیاب منابع پر انرژی

مواد معدنی و مواد و اهداف دارای انرژی بالا یا منعکس کننده جریان میدان های مغناطیسی یا الکتریکی

با بار منفی و مثبت میتوانند وضعیتی را برای فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدنیاب از نوع فرکانسی یا مغناطیسی

پدید آورند که شرایط شبیه طلا یا فلز مورد نظر یا هدف را دارا باشند

و سیلیس و کوارتز و شیشه و کربن ها و ذغال ها و کلسیم یا کربنات کلسیم و سیلیکات آلومینیوم

یا اکسید آهن در کنار هم یا با فاصله از هم یا حتی جداگانه از هم میتواند

این وضعیت پر انرژی یا پر تراکم مغناطیسی یا فرکانسی و یونی را شکل دهد

که ایجاد کننده شرایطی شبیه طلا یا هدف مورد نظر را انعکاس دهند

و این از خصوصیات تغییرات یا بازتاب جریان انرژی در آنها نسبت به اطراف خود میباشد

و موجب خطا در تشخیص یابنده میشوند و ان دسته یابنده فرکانسی

که تنظیمات جداسازی با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم را دارند به یک اپراتور یا کاربر حرفه ای کمک مینماید

که خطا بازتاب شده از دیگر منابع را از هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر جدا نموده و تفکیک نماید

و مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب بر روی این نوع منابع و مواد از خود واکنش نشان داده

زیرا به دلیل داشتن انرژی بالا ناپایدار تراکم جریان میدان مغناطیس و یونی را دارا هستند

 

 

فلزیاب سرعت ذرات مزاحم

بعضی از ذرات مربوط به منابع یا مواد معدنی یا فلزات یا کانیها دارای انرژی بیشتر بوده

در نتیجه سرعت حرکت یا جابجائی ذرات این دسته منابع بالاتر

یا بیشتر از دیگر منابع میباشد و منابعی یا فلزات یا مواد معدنی که ذرات ان در اثر مرور زمان تغییر یافته و کوچک میگردد

میتواند با تراکم وسرعت بیشتر بازتاب شوددر چنین شرایطی انعکاس یا بازتاب ذرات سیگنال مزاحم یا ذرات دارای

سرعت بالاتر یا با شدت بیشتر نسبت به ذرات طلا یا هدف مورد نظر شکل میگیرد

یا جابجا میگردد و این وضعیت میتواند برای فلزیاب وضعیتی شبیه به جریان فرکانسی یا مغناطیسی هدف

را پدید اورد و این حالت تشخیص فلزیاب را تحت تاثیر قرار داده تا نتواند با دقت بالا مرکز هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید

 

فلزیاب بازتاب سیگنال دیگر منابع

در یک صحنه کار همه منابع و مواد معدنی دارای بازتاب فرکانس یا جریان مغناطیسی میباشد

و ذرات از دیگر منابع و مواد معدنی و فلزات که مورد نظر در تفکیک فلزیاب یا رادار زمینی دستی نمی باشد

نیز بازتاب میگردد که بازتاب ذرات مربوط به سیگنال مزاحم از دیگر منابع و مواد معدنی

یا سنگ ها و کانیها میتواند با اندازه کوچکتر یا بزرگتر یا با فشار بالاتر در صحنه کار منعکس گردد

که در اینجا وجود تنظیمات تفکیک DISCRIMINATE یا عدد وی دی ای VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا

ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم در فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی

دستی کارایی خود را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا از سیگنال مزاحم یا پارزیت ها و نویزهای غیرمفید اشکار مینماید

 

 

کاتالوگ فلزیاب پیشتاز

کاتالوگ فلزیاب پیشتاز

 

 

 

پراب خطا در تفکیک فلزیاب

فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب برای تشخیص فلزات یا طلا یا اهداف در عمق نیازی به عاملی مانند

پراب برای ایجاد نیرو در صحنه کار و تشخیص و تفکیک ندارد و پراب خود عاملی برای ایجاد خطا در نقطه زنی

و ردیابی یا روش حرکتی میباشد زیرا نیروی خارج از جریان سیستم یابنده را به زمین وارد مینماید

و خود جریان منتشر از پراب موجب شکل گیری میدان های مغناطیسی

یا الکتریکی یا الکترومغناطیسی از منابع و مواد موجود در صحنه کار میگردد

که وضعیت عامل انحراف در تشخیص یابنده شودو اصل تشخیص در فلزیاب

یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب ارسال و دریافت میدان مغناطیس

یا فرکانس از طریق سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور است

و ایجاد نیروی های متفاوت با پراب بر زمین که در سیستمهای فانکشن ژنراتور

مورد بهره برداری قرار میگیرد میتواند عامل ایجاد خطا شده و انحراف در تشخیص

را پدید آورد زیرا میتواند میدان ها مغناطیس یا الکتریکی جدیدی را پدید آورد

در نتیجه وجود پراب در عمل یابندگی جز خطا کاربرد دیگری ندارد و این دسته

سیستمهای که با پراب کار میکنند در عمل طلا یا فلزات را در عمق نمیتوانند

تشخیص دهند و در دسته یابندها نمیباشند

و سیستم یابنده مستقل بدون پراب باید طلا و فلزات را در عمق تفکیک نماید

 

 

درس کانال تلگرام محصولات و لیست قیمت محصولات   @zarshenasan
تلگرام کارشناس آثار و نشانه ها :  
@karshenas_zarshenasan    
 
شماره تماس کارشناس آموزش فلزیاب، خرید فلزیاب و تعمیر فلزیاب مهندس کیان پور : ۰۹۱۲۲۳۰۲۲۱۵
جهت تعمیر فلزیاب و ارتقا فلزیاب و فروش فلزیاب دستگاه فلزیاب  خود چه به صورت حضوری و غیر حضوری میتوانید از طریق
راه های ارتباطی شرکت آسیا مدرن با ما در ارتباط باشید.
شماره تماس :۰۹۱۰۰۰۶۱۳۸۸
گنج یابی
 فلزیاب های برتر دنیا
پینترست
برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با فلزیاب وانواع فلزیاب اینجا را کلیک کنید و توضیحات بیشتر را مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

خروج
برای مشاوره رایگان تایپ کنید
Please accept our privacy policy first to start a conversation.
با ما در تماس باشید...
کلید اسکرول خودکار به بالا